نمایه نویسندگان

ا

 • اعتمادی فرد، سید مهدی هویت و معماری در مجموعه‌ی فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی واقع در عباس‌آباد تهران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 59-83]
 • افتخاری، ماندانا هویت و معماری در مجموعه‌ی فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی واقع در عباس‌آباد تهران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 59-83]
 • افروغ، محمد تبیین عاملیت و ساختار در گبه ها و قالیچه های شیری قشقایی براساس نظریه ساخت یابی گیدنز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 138-169]

ب

 • بیچرانلو، عبدالله برساخت موسیقی قومی ایران در مجلات فرهنگی-هنری (1400 -1360) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-40]

پ

 • پنجه باشی، الهه مطالعه تحلیلی نقش‌ مایه رخش با تأکید بر نگاره‌های هفت‌خوان رستم در شاهنامه طهماسبی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 254-287]

ح

 • حاجی زادگان، مژگان مطالعه دلایل استقبال از رمان «ملت عشق» در ایران؛ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 86-111]

ر

 • راغب، محمد زایش روایت؛ زدایش پادآرمانشهر/ زیستن با (پاد)آرمانشهر آخرین انار دنیا (2002) و وقت تقصیر (1383) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 171-199]
 • رضایت، طاهره مطالعه دلایل استقبال از رمان «ملت عشق» در ایران؛ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 86-111]

س

 • سالاری، مریم تحلیل چگونگی تغییر مَنش زبانی در آثار نقاشان معترض دهه ی پنجاه با بهره گیری از مفهوم استراتژی بوردیو (مطالعه ی موردی آثار کاظم چلیپا و نصرت‌الله مسلمیان) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 202-228]

ش

 • شفیقی، ندا قرائت بصری نهاد قدرت از داستان هبوط آدم در عصر صفوی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 230-252]

گ

 • گرجی صفت، کوشا ادبیات پسااستعماری، مادیت و غیاب رادیکال: جستاری درباره فرودست‌سازی اشیاء [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 41-57]

م

 • محمودی، بهارک مطالعه دلایل استقبال از رمان «ملت عشق» در ایران؛ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 86-111]
 • مرسلی توحیدی، فاطمه مطالعه تطبیقی کارکرد پیرامتنی طرح جلد کتاب در دهه هفتاد هجری شمسی و بازطراحی کنونی آن [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 113-136]

ن

 • نجیبی، نگار مطالعه تحلیلی نقش‌ مایه رخش با تأکید بر نگاره‌های هفت‌خوان رستم در شاهنامه طهماسبی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 254-287]

ی

 • یاسینی، سیده راضیه برساخت موسیقی قومی ایران در مجلات فرهنگی-هنری (1400 -1360) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 11-40]