اهداف و چشم انداز

  • معرفی حوزه جدید جامعه شناسی هنر و ادبیات و چاپ مقالات تحقیقی جامعه‌شناختی در مورد هنر ایران.
  • کمک به امر آموزش با معرفی نظریات مطرح در سطح جهانی و داخلی.
  • ایجاد فضای نقد و بررسی به منظور تسهیل فضای گفتگو میان محققان و پژوهشگران 
  • ایجاد امکان برای محققان و دانشجویان تا بتوانند آخرین یافته های تحقیقی و نظری خود در این حوزه را به اشتراک بگذارند.