پرسش‌های متداول

چگونه می توانم با دفتر مجله تماس تلفنی داشته باشم؟

امکان تماس تلفنی با دفتر مجله فراهم نیست. در صورت داشتن هر گونه سوال و مشکلی را می توانید به آدرس اینترنتی مجله ایمیل بفرستید. jsal@ut.ac.ir

آیا پیش از بارگزاری مقاله در سایت نیازی به تماس با دفتر مجله است؟

نیازی به تماس تلفنی نیست، دفتر مجله رسید مقاله را به شما اطلاع خواهد داد.

دستور العمل ارسال مقاله برای فصلنامه چیست؟

دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه
1. مقاله، پژوهشی و درباره مسایل جامعه شناسی هنر و ادبیات باشد و در دیگر نشریات داخل و خارج کشور چاپ نشده باشد.
2. مقاله بایستی بین 6000 تا 8000 کلمه بوده و در محیط Word تنظیم شده باشد.
3. در ابتدای مقاله چکیده فارسی(بین 250- 100 کلمه) و انگلیسی (بین 200 -300 کلمه) آورده شود که در آن خلاصه‏ای از موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتیجه‏گیری همراه با واژه‏های کلیدی باشد.
4. پس از چکیده ارائه بخش‌های مقدمه-طرح مسئله، چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته‏های تحقیق و نتیجه‌گیری مرتبط با چارچوب نظری در مقاله‏ ضروری است.
5. نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.
6. معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
7. برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت (نام مؤلف، سال انتشار: شماره صفحه) عمل شود.
8. در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی به طور جداگانه به شکل زیر ارائه شود:
*کتاب: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، شماره جلد، نام و نام خانوادگی مترجم، شماره چاپ، محل انتشار: انتشارات.
*مقاله: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره، صفحات.
*پایان‏نامه: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان پایان‏نامه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد/دکترا، رشته، دانشکده، دانشگاه.
*گزارش: نام سازمان(سال انتشار) «نام گزارش».
*مطلبی در اینترنت: نام خانوادگی، نام (تاریخ اخذ مطلب): نشانی کامل سایت.
9. مولف باید سمت پژوهشی یا آموزشی، نشانی کامل محل، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک خود را در فایلی جداگانه ارسال کند.
10. مقالات رسیده پس فرستاده نمی‏شود.
11. چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.
12. در صورت ارائه مقاله به نشریه‌ای دیگر، پیگیری آن در این فصلنامه متوقف می‏شود.
13. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله‌ها برعهده نویسنده (نویسندگان) است.