تعداد مقالات: 164
مقاله فرایند داوری و اصلاح را گذرانده است و در نوبت چاپ شماره های آتی مجله است.
2. صفحات آغازین

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-2


3. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-2


4. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-2


5. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-2


6. مطالعة تأثیر عملی عرفان شیعی در هنر سنّتی مطالعة موردی شکل‏گیری هنر خاتم مربع از قرن هشتم ق

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-20

مهدی دوازده امامی؛ قباد کیانمهر؛ سعید بینای مطلق


7. مطالعه صورت‌بندی مؤلفه‌های آثار نقاشی زنان در ایران در دهه‌های 1370 و 1380

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-28

جواد علیمحمدی اردکانی؛ مرجان ادراکی


9. بازنمایی دین در سینمای پس از انقلاب؛رابطه با زمینه‌های اجتماعی و دین رسانه‌ای شده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-28

علیرضا حسینی پاکدهی؛ سید رضا نقیب‌السادات؛ محسن گودرزی


10. بازنمایی سینمای دینی در دو دوران سیاسی- اجتماعی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-46

آرش حسنپور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


11. ریشه‌های اجتماعی تحول مفهوم عشق در شعر ایران بررسی جامعه‌شناختی تحول مفهومی عشق در نه دفتر عاشقانه دهه 80

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-36

محمدرضا شادرو؛ شهرام پرستش؛ حسن محدثی گیلوایی؛ یوسف پاکدامن


12. برساخت سینمایی زیبایی‌شناسی پوشاک زنان در گفتمان‌های ارزش‌گرایی، سازندگی و اصلاح‌طلبی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-37

سیده راضیه یاسینی؛ عبدالله بیچرانلو


13. من و دیگری در "این خیابان سرعت گیر ندارد"

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

نادر امیری


14. توزیع اجتماعی الگوی مصرف (بررسی سلیقه های هنری در شهر تهران)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-32

محمد مهدی رحمتی؛ سجاد مرادی


15. تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه: بررسی شکل‌گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-40

حسین ابوالحسن تنهایی؛ اعظم راودراد؛ محمد رضا مریدی


16. هنر شیعی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 7-36

مسعود کوثری


17. مشارکت نقاشان در فعالیت‌های جمعی جامعه هنر نقاشی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-33

محمدرضا مریدی


18. سرگذشت سیمین دانشور در میدان ادبی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-52

شهرام پرستش؛ ساناز قربانی


19. عمومی کردن هنر یا تشدید رفتارهنری؛ مطالعه ی موردی موزه ی هنرهای معاصر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-165

سارا شریعتی؛ راهله هاشمی؛ مریم سالاری


20. بازخوانی هویت معماری تهران از ادبیات داستانی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 150-181

منصور یگانه؛ سمیرا ارجمندی


24. تأثیر حزب توده بر ادبیات داستانی ایران (1332-1357)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

محمدرضا جوادی یگانه؛ بشیر تفنگساری


25. بررسی و تحلیل نمود زیرطبقات در آثار رسول پرویزی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-21

محمد کشاورز؛ مصطفی گرجی