من و دیگری در "این خیابان سرعت گیر ندارد"

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این خیابان سرعت‌گیر ندارد اثری داستانی است که پیرنگ آن بر بستر دغدغه‌ها و تقلاهای زنی برای به چنگ آوردن و حفظ استقلال شخصی خود گسترده شده است. این تلاش و تقلاها، همان‌طورکه می‌توان حدس زد، در رابطه یا مواجهه با دیگری "مرد" یا "فضای مردانه" گشوده می‌شود. در این نوشتار با تکیه بر مفاهیم نظری و شیوة تحلیل روایی ملهم از نگاه باختینی، برآنیم تا نشان دهیم که اولاً، در این داستان نه یک دیگری، بلکه سه دیگری و در سه ساحت حضور دارند و ثانیاً، با وجود نثر نسبتاً روان و گیرای داستان و نیز اقبال مخاطبان به آن، رابطه یا مواجهه با دیگری‌های چندلایه، مخدوش و غیرگفتگویی است. معضل اخیر نه‌فقط به مؤلفه‌های غیرگفتگویی، در رابطة مشخص با "دیگری" بازمی‌گردد، بلکه نوع فضاسازی‌ها و نیز نقصان‌های زبانی، ساختمان داستان را از ساختاری رمان‌وار و نگاه گفتگویی جامعه‌شناسی آگاهی‌ها (در جهان داستانی به‌مثابه جهان اجتماعی) دور می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“I and the Other” in the book This Street Has No Rumble Strip

چکیده [English]

“I and the Other” in the book This Street Has No Rumble Strip

Abstract
This Street Has No Rumble Strip is a novel which plot is based on the concerns and efforts of a woman in order to gain and maintain her personal independence. As we can guess, these efforts and struggles are posed as opposite to the other which is “man” or “masculine environment”. In this article (that based on the text analytical, I suggest two points based on the theoretical concepts and the analytic method adopted from the Bakhtinian view: (1) There are three others in three spaces instead of one in this novel, and (2) Despite the fluent charming prose of the novel and its wide reception from the public, the relationship or encounter with the multilayer others is deficient and non-dialogical. The latter problem is not only due to the non-dialogical elements in the specific relationship with the “other” but is a result of the descriptions and the linguistic failures which prevents the novel’s structure from being a novelistic structure and makes it far from the dialogical perspective of the sociology of consciousness (in the narrative world as the social world).
Keywords: The Other, Interpellation, Heteroglossia, Polyphony, Exotopic

کلیدواژه‌ها [English]

  • "The Other"
  • "Interpellation"
  • "Heteroglossia"
  • " Polyphony"
  • " Exotopic"