تاملی در موانع پنهان آموزش جامعه‌شناسی هنر در ایران با تکیه بر جامعه‌شناسی هنر پی‌یر بوردیو

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

برای « کسانی که فرهنگ را نه یک میراث و نه ابزاری برای سلطه یا تمایز، بلکه
همچون راهی آزادی‌بخش قلمداد می‌کنند». بوردیو

در سال‌های اخیر، به تبع اهمیتی که فرهنگ در جوامع پسا-صنعتی جدید یافته است، جامعه‌شناسی هنر نیز از صورت یک گرایش حاشیه‌ای به یکی از گرایشات مهم جامعه شناسی بدل گردیده است. آموزش جامعه شناسی هنر اما با موانع جدی روبروست که از آن جمله می‌توان به بیگانگی دانشجویان با دنیای هنرها اشاره نمود. موضوع این مطلب اشاره به موانع آشکار و پنهان آموزش جامعه شناسی هنر در ایران با استفاده از چارچوب نظری پییر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی ست.
در سال‌های اخیر، به تبع اهمیتی که فرهنگ در جوامع پسا-صنعتی جدید یافته است، جامعه‌شناسی هنر نیز از صورت یک گرایش حاشیه‌ای به یکی از گرایشات مهم جامعه شناسی بدل گردیده است. آموزش جامعه شناسی هنر اما با موانع جدی روبروست که از آن جمله می‌توان به بیگانگی دانشجویان با دنیای هنرها اشاره نمود. موضوع این مطلب اشاره به موانع آشکار و پنهان آموزش جامعه شناسی هنر در ایران با استفاده از چارچوب نظری پییر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی ست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Hidden Obstacles of Teaching Sociology of Art in Iran based on Pierre Bourdieu’s Sociology of Art

نویسنده [English]

  • sara shariati
چکیده [English]

In recent years, due to the importance that culture has gained in post-industrial societies, sociology of art has also changed from a marginal into an important discipline in sociology. However, teaching sociology of art faces serious obstacles; to name one, the unfamiliarity of students with the world of arts. The aim of this paper is to point to the apparent and hidden obstacles in teaching sociology of art in Iran by using the theoretical framework of Pierre Bourdieu the French sociologist.
In recent years, due to the importance that culture has gained in post-industrial societies, sociology of art has also changed from a marginal into an important discipline in sociology. However, teaching sociology of art faces serious obstacles; to name one, the unfamiliarity of students with the world of arts. The aim of this paper is to point to the apparent and hidden obstacles in teaching sociology of art in Iran by using the theoretical framework of Pierre Bourdieu the French sociologist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distinction
  • habitus
  • Heirs
  • reproduction
  • unequal distribution of cultural capital