کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تعداد مقالات: 18
1. بازنمایی هویت خودی و دیگری در فیلم های تبلیغاتی گروه داعش در فضای مجازی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 76-113

الهه شمس کوشکی؛ مسعود دادبخش


2. برساخت سینمایی زیبایی‌شناسی پوشاک زنان در گفتمان‌های ارزش‌گرایی، سازندگی و اصلاح‌طلبی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-37

سیده راضیه یاسینی؛ عبدالله بیچرانلو


4. بازنمایی شهر در سینمای ایران در دهه‌های 70، 80 و 90

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-125

سیاوش قلی پور؛ جلیل کریمی؛ حسین قاسمی


5. از کلیشه تا آموزش

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-113

عبدالله بیچرانلو؛ سیاوش صلواتیان؛ زینب ابراهیم زاده


8. بازنمایی روشنفکر در سینمای ایران (تحلیل روایت چهار فیلم در دهه های چهل تا هفتاد)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-51

ساره امیری؛ احسان آقابابایی؛ مجید فدایی


9. بازنمایی خانواده در رمان‏ های فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-134

مهدی مرادی؛ احسان آقابابایی؛ جمال محمدی؛ مسعود کیانپور


10. ادراک و بازنمایی زمان در رمان ایرانی (مطالعة موردی دهة 80 شمسی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-39

ناصرالدین غراب؛ هنگامه مظلومی


11. سیمای زنان ایرانی در تلویزیون‌های اروپا؛ مطالعۀ موردی مستندهای تلویزیونی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 239-262

عبدالله بیچرانلو؛ سیده راضیه یاسینی


12. ایدئولوژیِ جنسیتیِ بصری در آثار نقاشان زن و مرد با موضوع پرترة زنان در شش دهة گذشته در ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 187-211

فرزان سجودی؛ لیلا طباطبایی یزدی


13. زن و قدرت در خانواده (تحلیل محتوای شش رمان پرفروش دهة اخیر)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-81

نعمت الله فاضلی؛ مهری نظام آبادی


14. بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-54

سارا شریعتی مزینانی؛ مریم مدرس صادقی


16. خوانش مضاعف: روش‌شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم دربار? الی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 129-153

تقی آزادارمکی؛ کمال خالق پناه


17. مطالعه بازنمایی ابژه‌های نسلی زندگی روزمره در نقاشی ده‌ی هشتاد در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 155-183

بهنام کامرانی؛ رضوان بوستانی