کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تحلیل گفتمان فرودستی: بازنمایی عکاسانۀ فرودستان در ایران از دهۀ 1350 تا دهۀ 1390

دوره 15، شماره 1، آذر 1402، صفحه 53-73

10.22059/jsal.2023.357309.666235

فاطمه زهرا امیرابراهیمی خوشمهر؛ سید مهدی مقیم‌نژاد حسینی؛ محمدرضا مریدی


بازنمایی شهر در سینمای ایران در دهه‌های 70، 80 و 90

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 95-125

10.22059/jsal.2019.259267.665627

سیاوش قلی پور؛ جلیل کریمی؛ حسین قاسمی


از کلیشه تا آموزش

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 83-113

10.22059/jsal.2018.241615.665543

عبدالله بیچرانلو؛ سیاوش صلواتیان؛ زینب ابراهیم زاده


بازنمایی خانواده در رمان‏ های فارسی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 107-134

10.22059/jsal.2016.58972

مهدی مرادی؛ احسان آقابابایی؛ جمال محمدی؛ مسعود کیانپور


ادراک و بازنمایی زمان در رمان ایرانی (مطالعة موردی دهة 80 شمسی)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-39

10.22059/jsal.2015.55764

ناصرالدین غراب؛ هنگامه مظلومی


زن و قدرت در خانواده (تحلیل محتوای شش رمان پرفروش دهة اخیر)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 53-81

10.22059/jsal.2013.51007

نعمت الله فاضلی؛ مهری نظام آبادی


بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 35-54

سارا شریعتی مزینانی؛ مریم مدرس صادقی


مطالعه بازنمایی ابژه‌های نسلی زندگی روزمره در نقاشی ده‌ی هشتاد در ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 155-183

بهنام کامرانی؛ رضوان بوستانی