سینما، نئولیبرالیسم و طبقات فرودست: تحلیل اجتماعی فیلم «من، دنیل بلیک» اثر کن لوچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران

چکیده

فیلم «من، دنیل بلیک» اثر کن لوچ، فیلم‌ساز چپ‌گرای انگلیسی است که نخل طلای جشنواره کن را از آن خود کرده است. کن لوچ در این فیلم، اگرچه بوروکراسی فرسایشی نظام خدمات اجتماعی بریتانیا را به نقد می‌کشد اما به چیزی بیشتر از بوروکراسی اداری می‌پردازد؛ او با زبانی بسیار گزنده، در قالب درامی سیاسی و تأثیرگذار، نئولیبرالیسم را به چالش می‌کشد. در این مطالعه، با استفاده از مفاهیم نئولیبرالیسم و شهروندی، به تحلیل نشانه‌شناختی آخرین ساخته کن لوچ می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فیلم «من، دنیل بلیک» اگرچه به‌صورتی اغراق آمیز رنج و محنت طبقه کارگر و فرودست جامعه را در برابر دولتی بی‌رحم به‌تصویر می‌کشد و «بازتاب» دقیقی از جامعه بریتانیا نیست و کژتابی‌هایی دارد اما کن لوچ در «شکل‌دهی» افکار عمومی که هدف اصلی او از ساخت این فیلم بوده موفق است. در این تحقیق از روش نشانه‌شناسی جان فیسک استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cinema, Neoliberalism and lower class: Sociological analysis of the movie "I, Daniel Blake"

نویسنده [English]

  • Mohsen Mandegari
.
چکیده [English]

English Ken Loach's film "I, Daniel Blake" is an English leftist filmmaker who won the Cannes Gold Palm prize. In this film, Ken Loach, while criticizing the eroding bureaucracy of the British social service system, deals with something larger than the administrative bureaucracy; he challenges neoliberalism in a highly poignant, influential political drama. In this study, we attempted to analyze social theories using the film's sociological theories, the last made by Loch. This paper, using two common approaches to film social analysis (reflection and shaping), shows that the film "I, Daniel Blake" is not an accurate "reflection" of British society and has some scribbles, but Ken Loch is aiming at "shaping" public opinion. His main focus was making this film successful. It has also been explained by the theory of "social realism" that, although the film is not an accurate reflection of the filmmaker's intended community, why the film's main character is believable to the viewer, and "I, Daniel Blake," has received critical acclaim. Has it been?

کلیدواژه‌ها [English]

  • neo-liberalism
  • citizenship
  • I Daniel Blake
  • Ken Loach. Semiotics.The Sociology of Cinema
  • Representation