نشانه شناسی تصویر زن در سینمای اصغر فرهادی (تحلیل نشانه شناسانه فیلم های سینمایی رقص در غبار، درباره الی و گذشته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجو

چکیده

شیوه های نمایش تصویر زنان در آثار یک کارگردان از نسل جدید کارگردان های ایرانی و چگونگی بازنمایی شخصیت های زنانه و مردانه در این فیلم ها، موضوع این پژوهش است.
سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا تغییر ملموسی در شیوه های قدیمی بازنمایی زنان در مقایسه با مردان در سینما و استفاده از اسطوره های پیشین طبیعی جلوه دهنده نقش های اجتماعی آن‌ها رخ داده است یا نه؟
فرضیه ابتدایی تحقیق این بود که احتمالا در آثار سینمایی اصغر فرهادی به عنوان یک کارگردان نسبتا مدرن-که موفقیت های بین‌المللی به دست آورده و آثارش بعضا توسط منتقدان صاحب نام جهانی تمجید شده است- در مقایسه با دیگر کارگردان‌های ایرانی از بازنمایی نقش های اجتماعی زنان و مردان به شیوه های قدیمی خبری نباشد، اما نتایج تحقیق نشان دهنده ردشدن این فرضیه است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که در پس زمینه آثاری که از فرهادی در این پژوهش مطالعه شده است نیز، علی رغم نشان دادن تغییرات ایجاد شده در نقش های اجتماعی زنان و مردان و سپردن نقش های کلیدی به زنان، همچنان باورهای قدیمی درباره خصوصیات ذاتی جنسیت ها وجود دارد و مورد تاکید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of Women Representing in Asghar Farhadi's Films.

نویسندگان [English]

  • azam ravadrad 1
  • Ehsan Mirzadeh Targhi 2
چکیده [English]

Ways of displaying women in the works of a new generation of Iranian directors and the representation way of showing male and female characters in his films is the subject of the research.
3 Films which have been criticized in this regard were “Dance in the Dust”-one of the firsts films directed by Farhadi-,“about ELI”-one of the most praised films directed by him especially by international critics and awarded in Berlinale Film festival- and “the Past” –which was produced abroad and with some non-Iranian actors and actresses.
The scientific way of doing research is semiotic analysis and targeted sampling was used to get samples.
The main question is that “can we find sensible changes in old ways of representing women compare with men?”
The primary hypothesis was that probably there aren’t old stereotypes about men and women roles in Farhadi’s works as a modern director which won big awards and praised by international critics, but the results didn’t confirm that.
The results show that outdated beliefs about natural Sex’s Specifications still is existed and emphasized Despite the presence of significant changes in old social roles about women and men and Escrowing key roles to the actress in the reviewed Farhadi’s Films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representing
  • Women
  • iranian cinema
  • Sign
  • Ideology
Ann Kaplan. (1992). Motherhood and Representation: the Mother in Popular Culture and Melodrama. London: Routledge.
D Silverman. (2005). Doing Qualitative Research. London: Sage Publication.
H Naficy. (1991). "Islamicizing Film Culture in Iran" in Iran: Political culture in the Islamic Republic, Samih Fowsoun, and Mehrdad Machayekhi eds. London.
j Bufkin. (2003). The Representation of Ethnoracial Minorities and Women in Modern Movies. www. Ingenta. com.
M Radkiewicz. (2003). New Realities - New Identities? Gender/ Feminist Perspective in the research into central and East European Cinema after 1989. تم الاسترداد من 5thefeminist: http://www.5thefeminist.lu.se/filer/paper -594.pdf .
R Mitchell. (1993). Scarcy and Fieldwork. London: Sage Publications Ltd.
Stuart Hall. (1997). Representation, Meaning and language” In, S. Hall etal. Representation and Signifying Practices. London: Sage Publications.
 
احمد محمدپور، مریم ملک صادقی، و مهدی علیزاده. (1391). مطالعه ی نشانه شناختی بازنمایی زن در فیلم های سینمایی ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 41-70.
آرتور آسابرگر. (1379). روشهای تحلیل رسانهها، ترجمة پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات.
اعظم راودراد، و معصومه تقی‌زادگان. (1392). سپیده یا الی...؟ خوانش انتقادی فیلم «درباره الی...». فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 157-174.
اعظم راودراد، و ملکه صدیقی خویدکی. (1385). تصویر زن در آثار سینمایی رخشان بنی اعتماد. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 31-56.
الهام جمعدار. (1373). تحلیل سیمای زن در سینمای پس از انقلاب. پایان نامه کارشناسی جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
اندرو میلر. (1385). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی. تهران: نشر ققنوس.
برایان پی استون. (1383). مفاهیم مذهبی و کلامی در سینما ، ترجمه امید نیک فرجام، ویراستار اکرم السادات ساکت. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
جان استوری. (1385). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه ترجمه حسین پاینده. تهران: نشر آگه.
حفیظه مهدیان، و رفیع الدین اسماعیلی. (1392). بازنمایی روابط عفیفانۀ مرد و زن در سینمای ایران. مجله علمی پژوهشی معرفت علمی فرهنگی، 129-155.
دانیل چندلر. (1386). مبانی نشانه شناسی ترجمه مهدی پارسا. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
دومینیک استریناتی. (1384). مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه. (ثریا پاک‌نظر، المحرر) تهران: انتشارات گام نو.
ریچارد جنکینز. (1381). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یار احمدی. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
ریمون کیوی، و لوک واک کامپنهود. (1371). روش تحقیق در علوم اجتماعی. (عبدالحسین نیک گوهر، المترجمون) تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
زن و نشانه شناسی حجاب و نگاه در سینمای ایران. (1370). ایران نامه، 411-426.
سید محمد مهدی زاده، و معصومه اسمعیلی. (1391). نشانه شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا. زن در فرهنگ و هنر، 85-105.
سیدرضا نقیب السادات. (1379). بررسی انتظارات از نقش زن در ایران(انتظارات نخبگان از نقش زن در دوره قبل و پس از انقلاب اسلامی، انعکاس یافته در مجله زن روز). طرح پژوهشی مرکز پژوهشهای بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
شادی حدادپور خیابان. (1388). تصویر زن در سینمای ایران(سال‌های 80 تا 84)(1). ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت شماره 37، 66-69.
کلر جانستون. (1371). سینمای زن، یک سینمای ضد سینما. فارابی شماره 16، 109-124.
لیزبت ون‌زونن. (1383). رویکردهای فمینیستی به رسانه‌ها ترجمه محمدرضا حسن‌زاده و حسن رئیس‌زاده. فصلنامه رسانه.
مژگان عظیمی هاشمی. (1381). ارزش‌های انتقال یافته به زنان از سینما. فصلنامه پژوهشی و سنجش شماره 38.
مسعود زندی. (1382). سینما و تغییرات فرهنگی در ایران بعد از خرداد 1376: شکل گیری سینمای زن و تغییرات مضامین آن. پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
مهدی گردفرامرزی سلطانی. (1383). زنان در سینمای ایران. مجله هنرهای زیبا.
هلن همتی. (1379). بازنمایی مشاغل زنان در سینمای ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی.
هما روستا. (1376). تصویر زن در سینمای معاصر جهان. نقد سینما شماره 11، 178-181.
ویلیام جینکز. (1381). ادبیات فیلم: جایگاه سینما در علوم انسانی ترجمه محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان. تهران: سروش.