نمایه نویسندگان

آ

 • آزادارمکی، تقی بررسی کارکردهای سینما در ایران (ارزیابی سینمای سال های 1374 تا 1385 براساس توزیع کارکردی فیلم ها) [دوره 1، شماره 2، 1388]

ا

 • افسریان، ایمان بی ینال قدرت: میدان رقابت هنرمندان نقاش [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امیری، نادر چشم اندازی به رمان تاریخ‌گرای فارسی [دوره 1، شماره 1، 1388]

ب

 • بهیان، شاپور حاجی آقا، برساخته ای گفتمانی یا نمونه نوعی بورژوازی ملی [دوره 1، شماره 2، 1388]

پ

 • پاینده، حسین رمان رئالیستی یا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدیر مدرسة آل‌احمد [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • پرستش، شهرام بررسی ساختاری زیر میدان تولید شعر در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]

ت

 • تقی زادگان، معصومه عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران عوامل ‌اجتماعی موثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در نگارخانه های تهران (1387) [دوره 1، شماره 2، 1388]

ج

 • جمشیدیها، غلامرضا ملاحظه ای تاریخی درباره مناسبات جامعه‌شناختی نهادهای دین و هنرها (با تکیه بر مورد ایران) [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • جوادی یگانه، محمدرضا غیبت مشروعیت سیستم در سینمای ایران و مقایسه آن با سینمای امریکا [دوره 1، شماره 1، 1388]

خ

 • خاکسار، علی رِفُرماسیونِ موسیقایی بررسی و نقد «موسیقی سنتی ایران» با رویکردی به« سنت موسیقایی ایرانی»، در دوره معاصر [دوره 1، شماره 1، 1388]

ر

 • راودراد، اعظم نگاهی جامعه‌شناختی به فیلم‌های حاتمی کیا [دوره 1، شماره 1، 1388]

س

ش

 • شریعتی، سارا تاملی در موانع پنهان آموزش جامعه‌شناسی هنر در ایران با تکیه بر جامعه‌شناسی هنر پی‌یر بوردیو [دوره 1، شماره 1، 1388]

ط

 • طلوعی، وحید ملاحظه ای تاریخی درباره مناسبات جامعه‌شناختی نهادهای دین و هنرها (با تکیه بر مورد ایران) [دوره 1، شماره 2، 1388]

ک

م

 • مریدی، محمدرضا عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران عوامل ‌اجتماعی موثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در نگارخانه های تهران (1387) [دوره 1، شماره 2، 1388]