میرزا آقا تبریزی و سیاست زیباشناختی

نویسنده

. استادیار دانشکد? سینما و تئاتردانشگاه هنر

چکیده

تاکنون به آثار میرزا آقا تبریزی، نمایشنامه نویس پیش گام، از دریچ? تاریخ تکاملی تئاتر ایران نگریسته شده است. اما این مقاله جنبه های روشنگرانه این متون از حیث حیات اجتماعی سال های پیش از مشروطه یادآور می شود و فراتر از آن، انقلابی بالقوه زیباشناختی را در آن می یابد. به این طریق، می کوشد در پیوندی میان جامعه شناسی و زیباشناسی بر اهمیت شناخت میان رشته ای تاکید بگذارد.
تاکنون به آثار میرزا آقا تبریزی، نمایشنامه نویس پیش گام، از دریچ? تاریخ تکاملی تئاتر ایران نگریسته شده است. اما این مقاله جنبه های روشنگرانه این متون از حیث حیات اجتماعی سال های پیش از مشروطه یادآور می شود و فراتر از آن، انقلابی بالقوه زیباشناختی را در آن می یابد. به این طریق، می کوشد در پیوندی میان جامعه شناسی و زیباشناسی بر اهمیت شناخت میان رشته ای تاکید بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mirza Agha Tabrizi and the Politics of Aesthetics

نویسنده [English]

  • Kamran Sepehran
چکیده [English]

Up to now, studies of Mirza Agha Tabrizi's works (a pioneer of Iranian drama) have been carried out from the perspective of the evolutionary history of drama in Iran. But this paper explores the enlightening aspects of these texts about social life in Iran before the Constitutional Revolution. Furthermore, the present study discovers a potentially aesthetic revolution in these works. By making a link between sociology and aesthetics, this paper tries to emphasize the importance of interdisciplinary knowledge.
Up to now, studies of Mirza Agha Tabrizi's works (a pioneer of Iranian drama) have been carried out from the perspective of the evolutionary history of drama in Iran. But this paper explores the enlightening aspects of these texts about social life in Iran before the Constitutional Revolution. Furthermore, the present study discovers a potentially aesthetic revolution in these works. By making a link between sociology and aesthetics, this paper tries to emphasize the importance of interdisciplinary knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetics of knowledge
  • Iran’s drama
  • Mirza Agha Tabrizi
  • politics of aesthetics
  • sensuousness