عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران عوامل ‌اجتماعی موثر بر قیمت تابلوهای نقاشی در نگارخانه های تهران (1387)

نویسندگان

1 .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر بازار عرضه و فروش نقاشی در ایران است. در تحقیق مذکور، عوامل به چهار دسته تقسیم شده‌اند که عبارتند از: 1) ویژگی‌های فردی و اجتماعی هنرمند 2) ویژگی های بصری و زیباشناختی تابلوهای نقاشی 3) نقش نگارخانه ها و واسطه ها و 4) قیمت گذاری و سازوکار بازار. برای دست یابی به این هدف، به مطالعه میدانی عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در نگارخانه ها، گالری ها و نمایشگاه های تهران پرداختیم. با به کارگیری روش پیمایشی، 414 تابلو نقاشی از مراکز فروش فعال در تهران طی چهار ماه اول سال 1387 نمونه گیری شد و تاثیر متغیرهای سن و جنسیت نقاش، ویژگی های کالبدی (اندازه، نوع قاب، بستر و مواد)، ویژگی های زیباشناختی تابلو (سبک، تکنیک و مطلوبیت هنری) و شیوه عرضه آثار به بازار (نگارخانه، مغازه و نمایشگاه) بر قیمت این آثار آزمون شد.
نتایج مصاحبه و گفتگو با نقاشان و نگارخانه داران در بعد کیفی تحقیق و انجام تحقیقات پیمایشی در بعد کمی تحقیق نشان داد رابطه پایدار و معناداری میان عوامل زیباشناسانه (سبک، تکنیک، شگردهای بصری و...) و عوامل غیر زیباشناسانه (سن و جنسیت نقاش و ویژگی های کالبدی اثر مانند اندازه و ...) بر قیمت آثار هنری وجود دارد. کشف رابطه میان این متغیرها، نشان دهنده قواعد پایدار و مشترکی میان ارزیابی های هنری و ارزش گذاری های اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Painting market in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Moridi 1
  • masoomeh taghizadegan 2
چکیده [English]

This paper is an attempt to study the factors that affect the painting market in Iran. Based on our preliminary assumption these factors were divided into four groups: social and personal factors concerning the artist, aesthetic and artistic factors concerning painting, the role of galleries and dealers, and price evaluation of painting. The examination began by field study of the distribution and sale of paintings in galleries and exhibitions in Tehran. Based on survey findings and interviews with painters and critics, the influence of unaesthetic factors on aesthetic assessments was established. 414 paintings were studied through the empirical model. The samples were chosen from sale centers in Tehran which were active in the first four months of the year 1378. Through employing a regression model, the analysis showed the influence of age and gender, form factors (size, frame and material), aesthetic aspects (style, technique), and different ways of presentation painting (gallery and exhibition) on the price of artworks. The findings can be used in economical attempts to restore order in the art market as well as preparing the ground for developing taste in the Iranian art society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art dealers.
  • galleries
  • Painting
  • painting market
  • supply and sale