رِفُرماسیونِ موسیقایی بررسی و نقد «موسیقی سنتی ایران» با رویکردی به« سنت موسیقایی ایرانی»، در دوره معاصر

نویسنده

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، از گروه مطالعاتِ عالی هنر دانشگاه تهران

چکیده

اساساً موسیقی ایرانی، با دو اصطلاح بنیادین و مهم، همواره درگیر و در ارتباط بوده و هست. یکی سنت موسیقایی و دیگری موسیقی سنتی؛ که اولی متضمن گونه‌ای هویت تاریخی است و بنیانی ستوار برای موسیقی سنتی، و موسیقی سنتی نیز به نوب? خود، تبلوری از آنچه که سنت موسیقایی اش می‌نامیم. اگر چه درون مای? این دو، مدام در حال تغییر و دگردیسی است و جبراً و ضرورتاً نیز می‌باید که چنین باشد، اما با این حال، شکوفایی و پویایی یک موسیقی، مستلزم همراهی توأمان این دو در طول تاریخ می‌باشد.
در یک نگرش اجمالی، می‌توان دریافت که موسیقی سنتی ایران در دور? معاصر، پیوند خویش را با سنت موسیقایی ایرانی تا حدود زیادی گسسته است. از این روی، بازتاب این مفارقت، ظهور تکثر و تعدد و گونه‌گونی ژانر‌های موسیقایی‌ای است که در دور? معاصر بازتابیده شده است. بنابراین، از برای برقراری پیوندی مجدد میان حال و گذشته و بازسازی حال، لاجرم نیازمند یک رِفٌرم موسیقایی در موسیقی سنتی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Musical Reformation: A research and critique on "the traditional music of Iran" with an approach to "the Iranian musical tradition" in contemporary times*

نویسنده [English]

  • Ali khaksar
چکیده [English]

Basically Iranian music has always been connected to two important and fundamental terms. One of them is "musical tradition" and the other is "traditional music": the first term indicates a kind of historical identity and a firm foundation for traditional music, and traditional music is an embodiment of musical tradition. Even though the nature of them is constantly changing, the activeness and efflorescence of music depends on their cooperation throughout history.
At a glimpse, it can be seen that the traditional music of Iran has to a great extent distanced itself from the Iranian musical tradition in recent years, since it agrees with neither the essence of tradition which is based on evolution, nor what Iranian musical tradition advocates. The appearance of a variety of musical genres in contemporary times is a reflection of this disconnection. We need a reformation of traditional music to connect past with present, reconstruct the present in a way as not to be the same as the past nor destroy its links with time so that it can look toward the future. Because we do not want to give up our identity, nor will we accept to take on other discordant forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • musical reformation
  • musical tradition
  • Paradigm
  • Tradition
  • traditional music