کلیدواژه‌ها = سینمای ایران
بازنمایی دین در سینمای پس از انقلاب؛رابطه با زمینه‌های اجتماعی و دین رسانه‌ای شده

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-28

10.22059/jsal.2017.237471.665523

علیرضا حسینی پاکدهی؛ سید رضا نقیب‌السادات؛ محسن گودرزی


تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم مرگ در موج نو سینمای ایران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 125-142

نادیا معقولی؛ علی شیخ مهدی؛ حسینعلی قبادی