اسطوره فقر در سینمای ایران: تحلیل نشانه‌شناختی فیلم ابد و یک روز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

چکیده

در مقاله حاضر ابتدا به طرح موقعیت فقرا در جامعه مصرفی جدید از دیدگاه زیگمونت باومن، ژان بودریار و جان گالبریت می-پردازیم و با بررسی جایگاه فقرا در ایران پس از انقلاب اسلامی، رویکردی برای بررسی بازنمایی از فقرا در سینمای پس از انقلاب ارائه می‌دهیم؛ سپس به تحلیل نشانه‌شناسانه فیلم ابد و یک روز (سعید روستایی، 1394) می‌پردازیم؛ این فیلم از جمله آثار سینمایی درباره فقرا و تهی‌دستان است که در دهه هشتاد و نود بر پرده سینما اکران شده است. این مقاله تلاش دارد تا از خلال شناسایی دلالت‌های ضمنی برساخته شده از فقرا، اسطوره‌پردازیِ جامعه مصرفی از فقر را تحلیل کند و به نقد این روایت در سینمای دو دهه اخیر ایران بپردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فیلم ابد و یک روز، تصویری از "فقرای تقدیرگرا"، "فقرای تبعیدی" ،"فقرای مقصر" برساخته می‌شود که با بهره از مکانیسم‌های "تاریخ‌زدایی" و "جابجایی رمزگان نابرابری با توانایی‌های ذاتی"، تصویر اسطوره‌ای و تغییرناپذیر از فقر ارائه می‌دهد؛ تصویری که سعی در بازتولید کلیشه‌های فرهنگی از فقر و در نهایت حفظ نظم طبقاتی و طبیعی‌سازی فقر در جامعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a Semiotic Analysis of the poverty in the Iranian cinema

نویسندگان [English]

  • sareh amiri 1
  • Mohammad Reza Moridi 2
1 PhD student, Tehran university of art
2 Assistant Professor, Tehran University of Arts
چکیده [English]

This study aims to answer the question that how the image of the poverty is constructed in the Iranian movies? In order to achieve the purpose, a movie, which have been selected by purposive sampling method and could have been a representative for a large groups of movies, have been analyzed through the "Semiotic Analysis" method and considering the “Barthes” theory of “Myth” and “Bauman”, “Baudrillard”, “Galbraith” analysis of poor in consumer society. Some of the results show that this movie tries to naturalize the inequality and maintain status quo by constructing the myth of “irrational poor”, myth of “ guilty poor” and myth of “Scary other poor”. These myths shift the blame on the poor and reduce the poverty to a psychological issue and make it historyless.
This study aims to answer the question that how the image of the poverty is constructed in the Iranian movies? In order to achieve the purpose, a movie, which have been selected by purposive sampling method and could have been a representative for a large groups of movies, have been analyzed through the "Semiotic Analysis" method and considering the “Barthes” theory of “Myth” and “Bauman”, “Baudrillard”, “Galbraith” analysis of poor in consumer society. Some of the results show that this movie tries to naturalize the inequality and maintain status quo by constructing the myth of “irrational poor”, myth of “ guilty poor” and myth of “Scary other poor”. These myths shift the blame on the poor and reduce the poverty to a psychological issue and make it historyless.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Myth"
  • "Poverty"
  • "connotation"
  • "Semiotic Analysis"
  • "Iranian Cinema"