کلیدواژه‌ها = سینما
تعداد مقالات: 7
1. بازنمایی شهر در سینمای ایران در دهه‌های 70، 80 و 90

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-125

سیاوش قلی پور؛ جلیل کریمی؛ حسین قاسمی


3. بازنمایی سبک زندگی در سینمای دهه هشتاد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-166

امیر رستگار خالد؛ مهدی کاوه


4. خوانش مضاعف: روش‌شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم دربار? الی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 129-153

تقی آزادارمکی؛ کمال خالق پناه


5. تحلیل جامعه‌شناختی آثار مسعود کیمیایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 197-224

لعیا یاراحمدی؛ متین فرشاد؛ معصومه تقی زادگان


7. نگاهی جامعه‌شناختی به فیلم‌های حاتمی کیا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388

اعظم راودراد