دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-159 ((این شماره در شهریورماه ۱۳۹۹ منتشر شده است) ) 
بازنمایی شهر در رمان‌های فارسی دهه 40

صفحه 83-107

10.22059/jsal.2020.77847

عباس کاظمی؛ شیرین بابازاده؛ رامتین شهبازی