کلیدواژه‌ها = فیلم
تعداد مقالات: 4
1. برساخت سینمایی زیبایی‌شناسی پوشاک زنان در گفتمان‌های ارزش‌گرایی، سازندگی و اصلاح‌طلبی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-37

سیده راضیه یاسینی؛ عبدالله بیچرانلو


3. بررسی ذائقة سینمایی شهروندان (مطالعة موردی: شهر مشهد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-118

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی


4. نگاهی جامعه‌شناختی به فیلم‌های حاتمی کیا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388

اعظم راودراد