کلیدواژه‌ها = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جامعه شناختی شعر انقلاب اسلامی حدّ فاصل سالهای 1357-1359 هجری شمسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-182

حسام ضیایی؛ علی صفایی سنگری


3. ویژگی‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌پسند در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-64

اعظم راودراد؛ خشایار شایگان گهر


4. نگاهی جامعه‌شناختی به فیلم‌های حاتمی کیا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388

اعظم راودراد