ویژگی‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌پسند در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،

2 همکار

چکیده

مقاله‌ پیش رو، برگرفته از تحقیقی میدانی در حوزه‌ مخاطبان نقاشی مدرن و عامه‌پسند ایرانی‌ است که به مسئله‌ تفاوت یا عدم تفاوت ویژگی‌های فردی، اجتماعی و ذائقه‌ هنریِ مخاطبان نقاشیِ مدرن از یک سو و مخاطبان نقاشی‌های عامه‌پسند از سوی دیگر می‌پردازد. همچنین عوامل موثر را در شکل‌گیری این تفاوت‌ها بررسی می‌کند. نتیجه‌ کلی تحقیق نشان می‌دهد مخاطبانِ نقاشیِ مدرن با مخاطبان نقاشی مردم‌پسند از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی متفاوت هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد مخاطبان، علاوه بر تفاوت در میزان سرمایه‌ مرتبط با میدان، از حیثِ‌ مشخصاتِ جمعیت‌شناختی مانند منزلت شغلیِ پدر و سبکِ‌ زندگی نیز تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین فرضیه‌ اصلیِ پژوهش این بود که میانِ ویژگی‌های مخاطب با نوع نقاشیِ مورد علاقه‌ او رابطه‌ معنی‌داری برقرار است که مشاهده شد این فرضیه نیز بنا بر نتایج حاصل از فرضیاتِ پیشین تایید می‌شود و رابطه‌ی معنی‌داری میان مخاطبان و قضاوت ذوقی ایشان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The characteristics of audiences of Modern and Popular painting in Iran.

نویسنده [English]

  • Azam Ravadrad 1
1 Professor in University ofTehran
چکیده [English]

This article is based on findings of research in the field of audiences of Iranian modern and popular paintings which examines the problem of difference or indifference of the personal and social characteristics of Iranian modern and popular paintings’ audiences and their artistic taste. Moreover, factors effective on shaping these differences are examined. The general finding of the research shows that the audiences of modern and popular paintings are different in terms of cultural and social characteristics. The findings of examination of hypotheses show that these audiences are different not only in terms of their difference in the amount of capital they have gained in relation to the field, but they are also different in terms of demographic characteristics such as their father’s occupational status and their life style. Moreover, the main hypothesis of the research which said there is a meaningful relationship between the audiences’ characteristics and their favorite kind of painting was accepted. This hypothesis was confirmed based on the findings of other hypotheses and their summation and showed that there exists a meaningful relationship between the audiences and their taste judgment in general. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • audiences
  • Painting
  • sociology