نویسنده = راودراد، اعظم
تعداد مقالات: 8
3. تصویر قهرمان در سینمای عامه‌پسند دهه 80 (1380 - 1389)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 185-206

طاهره رحیمی؛ اعظم راودراد


4. بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 213-238

اعظم راودراد؛ سیدعلی اصغر سلطانی؛ مرجانه سوزن کار


5. ویژگی‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌پسند در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-64

اعظم راودراد؛ خشایار شایگان گهر


6. تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه: بررسی شکل‌گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-40

حسین ابوالحسن تنهایی؛ اعظم راودراد؛ محمد رضا مریدی


7. ویژگی‌های اجتماعی نقاشان نوگرای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 135-166

اعظم راودراد


8. نگاهی جامعه‌شناختی به فیلم‌های حاتمی کیا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388

اعظم راودراد