کلیدواژه‌ها = نقاشی
تعداد مقالات: 4
1. خوانش جامعه‌شناختی مضامین کاشی‌های تکیة معاون‌الملک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-252

نسترن نوروزی


2. ویژگی‌های اجتماعی مخاطبان نقاشی مدرن و مردم‌پسند در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-64

اعظم راودراد؛ خشایار شایگان گهر


3. بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-54

سارا شریعتی مزینانی؛ مریم مدرس صادقی