کلیدواژه‌ها = تمایز
ذائقه ی آوانگارد و تمایزگرایی فرهنگی؛ نظریه ای زمینه ای در بین جوانان شهر تهران

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 39-74

10.22059/jsal.2019.279500.665739

احمد کلاته ساداتی؛ عسل السادات رضوی بهابادی؛ حمیده روزی طلب


بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 65-80

10.22059/jsal.2013.35940

هما زنجانی زاده اعزازی؛ نادر صنعتی؛ الهام محمدی