کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 8
1. ریشه‌های اجتماعی تحول مفهوم عشق در شعر ایران بررسی جامعه‌شناختی تحول مفهومی عشق در نه دفتر عاشقانه دهه 80

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-36

محمدرضا شادرو؛ شهرام پرستش؛ حسن محدثی گیلوایی؛ یوسف پاکدامن


2. سیمای زنان ایرانی در تلویزیون‌های اروپا؛ مطالعۀ موردی مستندهای تلویزیونی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 239-262

عبدالله بیچرانلو؛ سیده راضیه یاسینی


3. تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم مرگ در موج نو سینمای ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 125-142

نادیا معقولی؛ علی شیخ مهدی؛ حسینعلی قبادی


4. مشارکت نقاشان در فعالیت‌های جمعی جامعه هنر نقاشی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-33

محمدرضا مریدی


6. بررسی مؤلفه‌های پسامدرن در رمان آزاده خانم و نویسنده‌اش نوشته‌ی رضا براهنی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-157

غلامرضا پیروز؛ زهرا مقدسی؛ محدثه فتوت


8. مطالعه بازنمایی ابژه‌های نسلی زندگی روزمره در نقاشی ده‌ی هشتاد در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 155-183

بهنام کامرانی؛ رضوان بوستانی