نویسنده = محمدی، جمال
تعداد مقالات: 3
1. رمان کُردی و واسازی تاریخ‌نگاری مسلط

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-148

جمال محمدی


3. بازنمایی خانواده در رمان‏ های فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-134

مهدی مرادی؛ احسان آقابابایی؛ جمال محمدی؛ مسعود کیانپور