نویسنده = خالق پناه، کمال
تعداد مقالات: 4
2. بازسازی تاریخی و سبک شخصیت‌پردازی در رمان سال‌های ابری: قرائتی لوکاچی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-158

کمال خالق پناه؛ جمیل ناصری


4. خوانش مضاعف: روش‌شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم دربار? الی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 129-153

تقی آزادارمکی؛ کمال خالق پناه