نویسنده = سالاری، مریم
تعداد مقالات: 2
1. عمومی کردن هنر یا تشدید رفتارهنری؛ مطالعه ی موردی موزه ی هنرهای معاصر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 141-165

سارا شریعتی؛ راهله هاشمی؛ مریم سالاری


2. نقد رابطة میان سرمایة تحصیلی و ابیتوسِ هنری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-186

سارا شریعتی؛ مریم سالاری؛ راهله هاشمی