کلیدواژه‌ها = نقاشی دوره قاجار
تعداد مقالات: 1
1. مشروطیت و ملی گرایی در آثار کمال الملک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-212

رسول اسکندری؛ مهدی حسینی