کلیدواژه‌ها = منش
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جامعه‌شناختی بوردیویی بر شخصیت‌پردازی در سینمای ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-78

محمد بای؛ مرتضی واحدیان؛ بهروز محمودی بختیاری


2. صورت‌بندی میدان تولید ادبی ایران (مطالعه موردی محمد حجازی و صادق هدایت)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-29

یوسف اباذری؛ رضا تسلیمی طهرانی


3. سرگذشت سیمین دانشور در میدان ادبی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-52

شهرام پرستش؛ ساناز قربانی