کلیدواژه‌ها = ارزش هنری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ذائقة سینمایی شهروندان (مطالعة موردی: شهر مشهد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-118

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی