کلیدواژه‌ها = گذشته‏ محوری
تعداد مقالات: 1
1. ادراک و بازنمایی زمان در رمان ایرانی (مطالعة موردی دهة 80 شمسی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-39

ناصرالدین غراب؛ هنگامه مظلومی