نویسنده = کلاته ساداتی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ذائقه ی آوانگارد و تمایزگرایی فرهنگی؛ نظریه ای زمینه ای در بین جوانان شهر تهران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-74

احمد کلاته ساداتی؛ عسل السادات رضوی بهابادی؛ حمیده روزی طلب