نویسنده = صنعتی شرقی، حشمت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فضای مفهومی عشق در رمان‌های ایرانی عامه‌پسند و ادبی دهه‌ی 80

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-81

نادر صنعتی؛ الهام جهانی؛ حسن چاوشیان؛ حشمت صنعتی شرقی