نویسنده = پرستش، شهرام
تعداد مقالات: 3
1. سرگذشت سیمین دانشور در میدان ادبی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-52

شهرام پرستش؛ ساناز قربانی


2. بازنمایی فضاهای شهری تهران در رمان‌های دوره‌ی رضا پهلوی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-132

شهرام پرستش؛ سمانه مرتضوی گازار


3. تحلیل اجتماعی آثار کمال‎الملک در میدان نقاشی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-134

شهرام پرستش؛ مرجان محمدی نژاد