نمود شخصیت اصلی در داستان‌های کوتاه غلامحسین ساعدی : (با تکیه بر ساخت‌گرایی تکوینی گلدمن)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد. ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

این پژوهش باتکیه‌بر شیوه ساختگرایی تکوینی به بررسی شخصیت‌های اصلی سه مجموعه داستان «شب‌نشینی با شکوه»، «عزادارن بیل» و «دندیل» نوشته غلامحسین ساعدی می‌پردازد و ویژگی‌های شخصیت‌های اصلی داستان‌های او شناسایی و باتوجه‌به شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان نگارش آثار تحلیل می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد رابطه هم‌ارزی میان وقایع اجتماعی روزگار نویسنده و شخصیت‌پردازی او وجود دارد. آگاهی جمعی نویسنده و جهان‌بینی او به‌عنوان نویسنده، روانپزشک و روشنفکر موجب گردیده دنیای خیالی داستان‌هایش مملو از شخصیت‌هایی باشد که هریک نمودی از معضلات و کاستی‌های اجتماعی هستند. ویژگی‌های شخصیت‌های اصلی این سه مجموعه داستان، که مدت کوتاهی پس از انجام اصلاحات ارضی و انقلاب سفید در دوران پهلوی منتشر شده‌اند، بازتابنده مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی است. شخصیت‌های تنها، روانپریش، منفعل و مسئله‌دار داستان‌های ساعدی از مشکلات ناشی از عدم رشد و پویایی اجتماع حکایت دارد. تقابل سنت و مدرنیته، فقر، بی‌سوادی، فرهنگ استبدادی و ساختار اداری ناکارآمد از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که بر شخصیت‌پردازی ساعدی تأثیر گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The aspect of main character in the short stories of Gholam Hossein Saedi

نویسندگان [English]

  • parivash mirzaeyan 1
  • amin banitalebi 2
1 Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University
2 Farsi Language and Literature, Faculty of Literature, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

This research peruses the main characters of the three story collections of "Shab neshini Ba shokoh", "Azadaran Bayal" and "Dandil" by Gholamhossein Saedi, based on the formative constructivism approach. The characteristics of main characters would be identified and analyzed considering the social and cultural conditions. This study indicates that there is an equivalence relationship between social events and the author's characterization. The author's collective awareness and worldview as a writer, psychiatrist and intellectual has caused the imaginary world of his stories to be full of characters, each of whom is a manifestation of social problems and shortcomings. The characteristics of the main characters in these three series of stories - which published right after The white revolution or the revolution of the king and abolition of the landlord-slave regime, reflect cultural and social issues.Issues such as lonely, psychotic, passive, and problematic characters in Saedi's stories point to problems caused by the lack of growth and dynamism of society. The contrast of tradition and modernity, poverty, illiteracy, authoritarian culture, and inefficient administrative structure are the most important factors that have influenced the Saedi's story characters.