نیاز و سبک مصرف موسیقی (مطالعه موردی دانش‌آموزان شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

موسیقی پدیده‌ای اجتماعی است که با بیشتر عرصه‌های زندگی بشر امروز پیوند خورده است. در سال‌های اخیر موسیقی‌هایی در سطح جامعه ما رواج یافته است که خواستگاه بومی ندارند. در واقع این دست از موسیقی‌ها سبک‌های جدیدی هستند که بخشی از ارزش‌های ‌فرهنگی جامعه را به چالش کشیده‌اند. در این میان جوانان به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی این نوع موسیقی‌ها شناخته می‌شوند. از آنجا که در شهر تهران به عنوان پایتخت ایران، بخش زیادی از جمعیت را جوانانی تشکیل می‌دهند که مصرف موسیقی آن‌ها در حد بالایی است و نیز در سال‌های اخیر اقبال گسترده‌ای به سبک‌های جدید موسیقی از جمله موسیقی زیرزمینی پیدا کرده‌اند، در این تحقیق بر آن شدیم تا به تحلیل و تبیین این موضوع بپردازیم. سؤال اصلی تحقیق عبارت بوده است از این که به چه دلیل این موسیقی‌ها در سطح جامعه رواج یافته‌اند؟ و آیا وجود نیازهایی در سطح جامعه است که منجر به مصرف گسترده این‌گونه موسیقی‌ها شده است؟
در این بررسی از رویکرد استفاده و خشنودی بهره برده‌ایم و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای، تعداد 264 نفر از دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه را در دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه مناطق 3، 8 و 18 شهر تهران، به عنوان نمونه تحقیق مورد مطالعه قرار دادیم. داده‌های مورد نیاز به کمک پرسش‌نامه گردآوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که: نیاز شناختی، نیاز گریز از تنش، نیاز انسجام‌بخش شخصی و نیاز عاطفی به ترتیب بیشترین اثرگذاری را بر نوع مصرف موسیقی داشته و تأثیر نیاز انسجام‌بخش اجتماعی در آزمون فرضیات مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consumption of Music in Tehran: The case of students living in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sayed zia Hashemi 1
  • Amirhosein Gholamzade Natanzi 2
چکیده [English]

Music is a social phenomenon that is in conjunction with many aspects of human beings’ life today. In recent years, some forms of music have become widespread that are not from indigenous origins. Indeed, these are new forms that challenge Iranian cultural values. Meanwhile, youth are the main consumers of these forms of music. Because many of youth who are heavy consumers of music are living inTehran as capital of Iran, and these youth in recent years favored new forms of music including underground music, we decided to analyze this phenomenon in this paper. The main question of research is why these forms of music became widespread in society? We were interested o understand whether there were needs in society that contributed to heavy consumption of these new forms of music. Theoretically, we applied uses and gratification approach. We selected 264 third grade high school students from female and male high schools in Tehran’s 3rd, 8th and 18th areas as research sample and surveyed them. A researcher’s constructed questionnaire was used to gather the required data. The results showed that, Cognitive Personal Integrative, and Affective Needs have powerful impact on music consumption respectively.
Music is a social phenomenon that is in conjunction with many aspects of human beings’ life today. In recent years, some forms of music have become widespread that are not from indigenous origins. Indeed, these are new forms that challenge Iranian cultural values. Meanwhile, youth are the main consumers of these forms of music. Because many of youth who are heavy consumers of music are living inTehran as capital of Iran, and these youth in recent years favored new forms of music including underground music, we decided to analyze this phenomenon in this paper. The main question of research is why these forms of music became widespread in society? We were interested o understand whether there were needs in society that contributed to heavy consumption of these new forms of music. Theoretically, we applied uses and gratification approach. We selected 264 third grade high school students from female and male high schools in Tehran’s 3rd, 8th and 18th areas as research sample and surveyed them. A researcher’s constructed questionnaire was used to gather the required data. The results showed that, Cognitive Personal Integrative, and Affective Needs have powerful impact on music consumption respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • Music
  • need
  • Use and Gratification
  • youth