نویسنده = یاراحمدی، لعیا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی آثار مسعود کیمیایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 197-224

لعیا یاراحمدی؛ متین فرشاد؛ معصومه تقی زادگان