نویسنده = عبداللهیان، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر خوانش مخاطبان تحصیلکرده امریکایی از فیلم‌های ضد اسلام هالیوود

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 75-103

حمید عبداللهیان؛ نیلوفر هومن


2. تحلیل شکل گیری و تحول گونه ی موسیقی مقاومت در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 33-63

حمید عبداللهیان؛ آزاده ناظر فصیحی