نویسنده = مرادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی خانواده در رمان‏ های فارسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-134

مهدی مرادی؛ احسان آقابابایی؛ جمال محمدی؛ مسعود کیانپور