نویسنده = سارا شریعتی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی جامعه شناختی زمینه های تحول موسیقی در ایران دهه 50 شمسی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-126

سارا شریعتی؛ سعید مهدوی مزده


2. «تاریخ هنر» به مثابه «تاریخ سیاسی» نقدی بر رویکرد سیاست-محور در تاریخ‌نگاری هنر اسلامی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-127

لیلا طباطبایی یزدی؛ مهناز شایسته فر؛ سارا شریعتی


3. "تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده‌ی نوظهور صنایع‌دستی مدرن در عصر شبکه‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-229

سارا شریعتی؛ زینب شفیعی


4. نقد رابطة میان سرمایة تحصیلی و ابیتوسِ هنری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-186

سارا شریعتی؛ مریم سالاری؛ راهله هاشمی