نویسنده = سوزن کار، مرجانه
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 213-238

اعظم راودراد؛ سیدعلی اصغر سلطانی؛ مرجانه سوزن کار