نویسنده = صنعتی، نادر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فضای مفهومی عشق در رمان‌های ایرانی عامه‌پسند و ادبی دهه‌ی 80

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-81

نادر صنعتی؛ الهام جهانی؛ حسن چاوشیان؛ حشمت صنعتی شرقی


2. بازشناسی فرایندهای اجتماعی تأثیرگذار بر ذائقة موسیقایی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-80

هما زنجانی زاده اعزازی؛ نادر صنعتی؛ الهام محمدی