نویسنده = مریدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 6
1. اسطوره فقر در سینمای ایران: تحلیل نشانه‌شناختی فیلم ابد و یک روز

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-65

ساره امیری؛ محمدرضا مریدی


4. مشارکت نقاشان در فعالیت‌های جمعی جامعه هنر نقاشی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 7-33

محمدرضا مریدی


5. تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه: بررسی شکل‌گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-40

حسین ابوالحسن تنهایی؛ اعظم راودراد؛ محمد رضا مریدی